projekt nr 131

131. Centrum Sportowo-Rekreacyjne Chruślice


Lokalizacja

15/3 obr 33 przy Łubince działka miasta

Skrócony opis projektu

Ogrodzenie terenu i budowa boiska.

Opis projektu

Ogrodzenie terenu, montaż bramek na działce miejskiej. Stworzenie miejsca integracji osiedla. W przyszłości możliwa rozbudowa o plac zabaw, budynek dla mieszkańców osiedla, siłownię pod chmurką itp.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Program skierowany do mieszkańców Chruślic w celu integracji, rozwijania wspólnych pasji, sportu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ogrodzenie 35 945 zł
2Bramki6 000 zł
Łącznie: 41 945 zł

Szacunkowe koszty zadania przekraczają pulę środków przeznaczonych na os. Chruślice. Projekt niezgodny z § 5 ust. 2 pkt. 1 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.