projekt nr 132

132. Promenada nad Żeglarką


Lokalizacja

Działka nr 110/3 obr. 76 i działka 5/2 obr. 88

Skrócony opis projektu

Wykonanie naprawy nawierzchni drogi wzdłuż ogródków działkowych nad potokiem Żeglarka wraz z małą architekturą.

Opis projektu

Poprawa nawierzchni drogi wzdłuż ogródków działkowych nad potokiem Żeglarka wraz z montażem oświetlenia i małej architektury- ławek, koszy.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Utworzenie miejsca do spacerów i odpoczynku dla mieszkańców Wólek.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Oświetlenie 45 000 zł
2Ławki, kosze30 000 zł
3Poprawa nawierchni82 890 zł
Łącznie: 157 890 zł