projekt nr 137

137. Bezpieczny chodnik przy ulicy Podhalańskiej


Lokalizacja

Ul. Podhalańska odcinek między ulicą Zygmuntowską a ul Szujskiego na odcinku między przedszkolem a ul. Zygmuntowską działki nr 160/1 i 112/5 w obrębie 089 ( po stronie nieparzystej od numeru 9 do 19)

Skrócony opis projektu

Remont istniejącego chodnika asfaltowego polegający na wymianie istniejącej zniszczonej, zagrażającej bezpieczeństwu nawierzchni chodnika asfaltowego , wymiany zapadniętego krawężnika oraz uzupełnienie uszkodzonej nawierzchni asfaltowej wzdłuż krawężnika

Opis projektu

Zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu remontu już istniejącej infrastruktury i wymianę starej zniszczonej nawierzchni asfaltowej chodnika  na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej. W zadaniu wykorzysta się częściowo  istniejącą podbudowę pod chodnikami co znacząco obniży koszty inwestycji.
Projekt "Bezpieczny Chodnik przy ulicy Podhalańskiej" to podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców na Sądeckich Osiedlach. Modernizacja infrastruktury bardzo ważnej dla wszystkich mieszkańców Osiedla Szujskiego- rodziców z małymi dziećmi, dzieci i młodzieży, pracujących mieszkańców oraz osób starszych- wykorzystywanej nieustannie w codziennym życiu. Realizacja tego projektu to nie tylko podniesienie poziomu życia i bezpieczeństwa mieszkańców, ale również poprawa estetyki kolejnych zakątków naszego Miasta.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Ciąg pieszy znajdujący się na terenie os. Szujskiego przy ulicy Podhalańskiej jest  w fatalnym stanie technicznym. Nie był remontowany od momentu powstania w latach 60 XX wieku. Wykonany są z nawierzchni  asfaltu lanego dawno utracił swoje właściwości użytkowe.  Na powierzchni występują znaczne ubytki, pęknięcia i nierówności zagrażające bezpieczeństwu, korzystających z nich wszystkich mieszkańców- rodziców z małymi dziećmi, dzieci, młodzieży, mieszkańców aktywnych zawodowo oraz osób starszych. W roku 2018 został wyremontowany odcinek chodnika od ulicy Szujskiego do granicy Przedszkola nr 4, Dzięki realizacji Projektu cała strona nieparzysta od ulicy Szujskiego do ulicy Zygmuntowskiej będzie bezpieczna zarówno dla mieszkańców jak i przedszkolaków uczęszczających do dwóch przedszkoli zlokalizowanych przy tej ulicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wymiana nawierzchni chodnika ok, 135 mb szerokości 1,5 m32 400 zł
2Wymiana krawężnika ok, 135 mb16 200 zł
3Wymiana istniejącego obrzeza betonowego ok 135 mb8 775 zł
4Uzupełnie nawierzchni asfaltowej wzdluż remontowanego chodnika ok 70 m216 250 zł
Łącznie: 73 625 zł