projekt nr 35

35. Integracja, sport i zabawa na Starym Mieście


Lokalizacja

- Park im. Ireny Styczyńskiej (obok zamku)
- Zespół Szkół nr 4 w Nowym Sączu
- Stadion Międzyszkolny im. Romana Stramki MOS ( Międzyszkolny Ośrodek Sportowy)

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców: spotkania noworocznego, pikniku rodzinnego oraz doposażenie placu zabaw przy Zamku w zestaw zabawowy typu OMEGA i doposażenie Stadionu Międzyszkolnego w Nowym Sączu w urządzenie do pomiaru czasu. Podczas pikniku dla mieszkańców przygotowane zostaną atrakcje: gry, zabawy, animacje, dmuchana zjeżdżalnia, stoisko z watą cukrową.

Opis projektu

Celem projektu jest organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców. W ramach zadania zaplanowano organizację:
- spotkania noworocznego,
- pikniku rodzinnego.
Organizacja spotkania noworocznego na początku roku dla mieszkańców os. Stare Miasto (ok. 200 osób). Spotkanie będzie okazją do spędzenia wspólnie czasu, podczas którego mieszkańcy wspólnie połamią się opłatkiem, pośpiewają kolędy. Głównym celem spotkania jest stwarzanie radosnej atmosfery przybliżającej zaproszonym gościom klimat Świąt Bożego Narodzenia, przybliżenie tradycji i zwyczajów świąt Bożego Narodzenia. Kolejną planowaną imprezą integracyjną jest piknik rodzinny, to wydarzenie, dzięki któremu mogą bawić się zarówno dzieci jak i dorośli. Piknik zorganizowany będzie na przełomie sierpnia-września. Podczas pikniku organizowane zostaną konkursy z nagrodami dla wszystkich chętnych. Dla najmłodszych uczestników przygotowane zostaną takie atrakcje jak gry, zabawy, animacje, dmuchana zjeżdżalnia czy też stoisko z watą cukrową. Wspólna zabawa zintegruje mieszkańców os. Stare Miasto i sprawi, że aktywnie spędzą czas na świeżym powietrzu. Integralną częścią organizacji imprez na świeżym powietrzu jest posiadanie miejsca, gdzie mieszkańcy z dziećmi będą mogli się spotkać czy też integrować. Wnioskodawca planuje realizację zadania polegającą na doposażeniu placu zabaw dla dzieci w zestaw zabawowy OMEGA wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni z piasku, zlokalizowanego przy sądeckim Zamku w parku im. Ireny Styczyńskiej. Zestaw zabawowy typu OMEGA składać się będzie z drabinek pionowych i poziomych łukowych, liny do wspinania, poręczy skośnej, ściany wspinaczkowej.  Doposażenie placu zabaw będzie bezpieczne, atrakcyjne, wszechstronnie rozwijające dzieci oraz ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców osiedla Stare Miasto. Doposażenie placu zabaw przyczyni się również do większej integracji środowiska osiedlowego oraz do lepszego rozwoju infrastruktury publicznej. Dobrze doposażony plac zabaw przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców os. Stare Miasto, wpłynie na rozwój osiedla pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne. Ostatnim elementem projektu jest doposażenie Stadionu Międzyszkolnego im. Romana Stramki MOS (Międzyszkolny Ośrodek Sportowy) w urządzenie do pomiaru czasu podczas zawodów tj. chronometr, fotokomórki bramki, pistolet startowy, kabel 100m.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem organizacji w.w wydarzeń jest zarówno integracja mieszkańców jak i wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego. Dzieci nawiązują nowe przyjaźnie a dorośli angażują się w życie osiedla. Pozwoli to na kształtowanie umiejętności współdziałania zespołowego, opartego na wzajemnym zaufaniu, życzliwości. By mieszkańcy mogli się spotykać, spędzać wspólnie czas czy też nawiązywać nowe przyjaźnie od najmłodszych lat, konieczne jest by na swoim osiedlu mieli miejsce, gdzie mogą odpocząć czy też pobawić się na świeżym powietrzu. Najlepszym takim miejscem jest plac zabaw. Potrzeba realizacji zadania wynika z faktu, iż obecnie plac zabaw posiada zbyt małą ilość urządzeń, dlatego nie jest w stanie w pełni sprostować oczekiwaniom dzieci.  Nowe urządzenia zachęcą dzieci do dodatkowej aktywności fizycznej. Doposażenie boiska międzyszkolnego przyczyni się do stworzenia lepszych warunków do upraw3iania sportu przez dzieci i młodzież.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Organizacja spotkania opłatkowego: wynajęcia lokalu i catering ok. 200 osób. 10 000 zł
2Organizacja pikniku rodzinnego: zakup produktów na grilla 2 000 zł
3Organizacja pikniku rodzinnego: wynajęcia dmuchanej zjeżdżalni 1 000 zł
4Organizacja pikniku rodzinnego: wynajęcie waty cukrowej 200 zł
5Organizacja pikniku rodzinnego: nagrody dla dzieci 1 084 zł
6Doposażenie placu zabaw: zestaw zabawowy OMEGA wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej +roboty montażowe 32 800 zł
7Doposażenie Stadionu Międzyszkolne: Urządzenie do pomiaru czasu 18 450 zł
Łącznie: 65 534 zł