projekt nr 102

102. Rekreacja i zabawa na nowym placu zabaw w Nowej Kolonii na Osiedlu Nawojowska


Lokalizacja

Działka nr 3/6 obr.95, plac zabaw na „Nowej Kolonii”.

Skrócony opis projektu

Projekt przewiduje doposażenie placu zabaw w urządzenia zwinnościowe i sprawnościowe oraz w urządzenia siłowni zewnętrznej.

Opis projektu

Projekt zakłada wyposażenie placu zabaw na „Nowej Kolonii” w urządzenie zabawowe, sprawnościowe i zwinnościowe, wykonanie podbudowy dla tych urządzeń oraz wyposażenie placu w urządzenia siłowni zewnętrznej. Jest to plac ogólnodostępny dla mieszkańców Osiedla Nawojowska – oczekiwany przez mieszkańców od wielu lat.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

W poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza mieszkańcy osiedla Nawojowska zadecydowali o budowie placu zabaw oraz boiska do siatkówki na „Nowej Kolonii”. Ponieważ poprzedni budżet jak i obecny ma swoje ograniczenia finansowe, a większa część działki na której ma być rozbudowany plac zabaw pozostaje niezagospodarowana, postanowiliśmy wraz z mieszkańcami zwiększyć atrakcyjność tego miejsca poprzez doposażenie placu w kolejne urządzenia.  Plac zabaw jest oblegany przez dzieci wraz z rodzicami i oczekiwania dokończenia go i zwiększenia atrakcyjności są bardzo oczekiwane przez mieszkańców całego osiedla Nawojowska.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja projektowa 2 500 zł
2Zestaw elementów zabawowych wraz z podłożem – w tym elementy zręcznościowo – sprawnościowe oraz urządzenia siłowni zewnętrznej. 156 500 zł
Łącznie: 159 000 zł