projekt nr 108

108. Plac zabaw na Osiedlu Gorzków


Lokalizacja

obręb 66 działka 1/3, 2/6

Skrócony opis projektu

Miejsce spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży

Opis projektu

W ramach projektu planuje się montaż:
- wielofunkcyjny zestaw wielozabawowy
- huśtawki x3szt
- karuzela x1szt
- piaskownica x1szt
- bujak x2szt
- ławki x3szt
- kosze na śmieci x2szt
- ogrodzenie placu zabaw, wykonanie nawierzchni dojścia do placu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem realizacji wskazanego placu zabaw jest zorganizowanie miejsca do bezpiecznej zabawy w ramach wolnego czasu. Plac będzie również służył rozwojowi intelektualno-ruchowym naszym dzieciom. Oczekiwaniem mieszkańców osiedla jest plac dla dzieci w różnym wieku. Rodzice oczekują, że plac będzie duży, bezpieczny, kolorowy i urozmaicony.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wielofunkcyjny zestaw wielozabawowy 26 000 zł
2Huśtawki x3szt 10 000 zł
3Karuzela x1szt 3 800 zł
4Piaskownica x1szt 4 200 zł
5Bujaki x2szt 2 800 zł
6Ławki x3szt 3 000 zł
7Kosze na śmieci x2szt 1 000 zł
8Ogrodzenie placu zabaw 30 000 zł
9Nawierzchnia32 953 zł
Łącznie: 113 753 zł

Teren na którym miałoby być zrealizowane proponowane zadanie jest przeznaczony na inny cel.