projekt nr 101

101. Dokończenie ścieżki pieszej


Lokalizacja

Ścieżka pomiędzy MOSiR a dawną "Mają". Ścieżka od "psiego parku" do ulicy Nadbrzeżnej. Numer działki 81/9 oraz 81/6 (odgałęzienie ścieżki w prawą stronę) w obrębie 034.

Skrócony opis projektu

Przebudowa ścieżki pieszej  od istniejącej ścieżki do ul. Nadbrzeżnej - odcinek 100 m.

Opis projektu

Przy wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej nad Kamienicą został wybudowany kawałek ścieżki od kładki w stronę ul. Nadbrzeżnej. W tym projekcie chodzi o przedłużenie (poszerzonej) ścieżki do ul. Nadbrzeżnej. Ścieżka ma szerokość około 3 metrów a przedłużony fragment będzie miał tę samą szerokość natomiast długość około 100 metrów. Przedłużony fragment ścieżki powinien zostać wykonany w tej samej technologii tj. wymiana podbudowy, osadzenie krawężników i wyasfaltowanie nowego fragmentu oraz obsianie poboczy trawą. Jeżeli jest to możliwe z punktu widzenia własnościowego to przed ul. Nadbrzeżną ścieżkę należy rozdzielić na trzy części ( tak jak jest obecnie wydeptana) a przynajmniej na dwie ( dojście do pasów) na ul. Nadbrzeżnej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem wybudowania tej ścieżki jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Po wybudowaniu nad kamienicą ścieżki pieszo-rowerowej ruch jest coraz większy a po tej ścieżce poruszają się zarówno rowerzyści jak i osoby na hulajnogach, jednak największą grupą korzystającą z tego przejścia są piesi. Z tej ścieżki korzystają mieszkańcy udający się do kościoła ul. Królowej Jadwigi, daje ono również bezpośredni dostęp do niedawno utworzonej infrastruktury pieszo-rowerowej, plaży nad Kamienicą oraz psiego parku. Jest to też skrót przejścia do ul. Kilińskiego. Spora część młodzieży uczęszczająca do szkoły podstawowej oraz liceum sportowego przy ul. Nadbrzeżnej korzysta z tegoż przejścia. Przebudowanie wspomnianego fragmentu ścieżki połączy istniejącą infrastrukturę z ulicą nadbrzeżną co w konsekwencji poprawi i usprawni komunikację.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wyznaczenie utwardzonej alejki spacerowej asfaltowej 100m263 860 zł
2Ustawienie koszy na śmieci2 000 zł
3Inne - wysianie trawy, wywóz starej drogi7 000 zł
Łącznie: 72 860 zł