projekt nr 34

34. Grill integracyjny


Lokalizacja

Nieruchomości przy ul. Reja 2 i Reja 4 w Nowym Sączu, działki nr: 79/1, 79/2, 79/3, 37/2, obręb 91.

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada organizację dwóch imprez integracyjnych dla mieszkańców w dwóch różnych miesiącach. Podczas imprez przygotowane zostaną atrakcje: grill, słodycze i napoje, gry, zabawy, animacje dla dzieci, konkursy, dmuchana zjeżdżalnia, wata cukrowa.

Opis projektu

Celem projektu jest organizacja dwóch imprez integracyjnych dla mieszkańców. W ramach imprez zostanie zorganizowany grill, któremu towarzyszyć będą inne atrakcje. Przewiduje się nieodpłatne wynajęcie grilla, namiotów, ławeczek i stolików. Planuje się zakup niezbędnych zestawów do grilla w postaci mięsa i dodatków oraz rozpałki i brykietu. Dodatkowo przewidujemy zakup lodów, słodyczy, i napoi. Będzie to wydarzenie, w którym uczestniczyć będą zarówno  dorośli jak i dzieci. Przewiduje się w ramach projektu organizację dwóch spotkań dla mieszkańców. Podczas tych imprez zabawę urozmaicą konkursy z nagrodami dla wszystkich chętnych. Dla najmłodszych przygotowane zostaną takie atrakcje jak: gry, zabawy, animacje, malowanie twarzy, balonowe zoo, dmuchana zjeżdżalnia, wata cukrowa. Wspólna zabawa zintegruje mieszkańców i sprawi , że aktywnie spędzą czas na świeżym powietrzu. Za animację dla dzieci odpowiedzialni będą animatorzy zewnętrznej, wynajętej firmy którzy zapewniają wszystkie w/w atrakcje wraz z dmuchaną zjeżdżalnią oraz maszyną do produkcji waty cukrowej i popcornu. Nad każdą z imprez planuje si, aby czuwała wykwalifikowana opieka medyczna (pielęgniarka lub ratownik medyczny).

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem organizacji grilla integracyjnego jest zarówno integracja mieszkańców jak i wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego. Problemem w dzisiejszym czasie jest brak ruchu dla dzieci oraz słaba integracja lokalnej społeczności, a tego typu wydarzenia pozwalają na wyeliminowanie powyższych problemów. Dzieci nawiązują nowe przyjaźnie, a dorośli angażują się w życie osiedla. Pozwoli to na kształtowanie umiejętności współdziałania zespołowego, opartego na wzajemnym zaufaniu i życzliwości. Z projektu skorzystają wszystkie grupy społeczne bez względu na wiek.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Grill, słodycze, napoje, lody 6 000 zł
2Animacja dla dzieci (animatorzy, wata cukrowa, popcorn, dmuchana zjeżdżalnia) 6 000 zł
3Opieka medyczna (pielęgniarka lub ratownik medyczny) 500 zł
Łącznie: 12 500 zł