projekt nr 36

36. Integracja i Sport na Osiedlu Poręba Mała


Lokalizacja

33-300 Nowy Sącz, ul. Mała Poręba 57. Szkoła Podstawowa nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu. Numer działki: 291/7, obręb: 115.

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada organizację festynu, turniejów sportowych, dwóch wieczorów z projekcjami filmowymi oraz organizację wycieczek i wyjść do kina dla mieszkańców osiedla Poręba Mała. W projekcie wezmą udział chętni mieszkańcy.

Opis projektu

Projekt zakłada organizację kilku wydarzeń takich jak:
- Festyn integracyjny (na terenie SP nr 17).
- Turniej piłki nożnej dla chłopców przeprowadzony w 3 kategoriach wiekowych ze względu na bezpieczeństwo – jednego dnia (na terenie SP nr 17).
- Turniej piłki siatkowej dla dziewcząt (na terenie SP nr 17)
- 2x Turniej piłki plażowej w dwóch różnych miesiącach (na terenie placu sportowo-rekreacyjnym).
- 2x Wieczory z projekcjami filmowymi – kino plenerowe w dwóch różnych miesiącach (na terenie SP nr 17).
- Dwie wycieczki osiedlowe: jedna do Kopalni Soli w Wieliczce oraz druga do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, a także dwa wyjazdy do kina w Nowym Sączu dla dzieci i młodzieży.
W ramach festynu i turniejów przewidziane są atrakcyjne nagrody oraz poczęstunek dla uczestników. W ramach festynu planuje się zrobienie grilla i zakupienie niezbędnych zestawów w postaci mięsa i dodatków oraz rozpałki do grilla. Przewiduje się nieodpłatne wynajęcie grilla, namiotów, ławeczek, stolików. W dodatku wynajęcie dmuchanej zjeżdżalni, maszyny do popcornu i waty cukrowej, przeprowadzenie licznych gier i konkursów dla uczestników, którzy w ramach rywalizacji będą walczyć o atrakcyjne nagrody. Ze względu na to, iż grill jest planowany w miesiącach letnich, planuje się zakup lodów dla mieszkańców. Turnieje sportowe mogą odbyć się na zewnątrz, na boisku przyszkolnym, z jednym wyjątkiem czyli dwóch turniejów piłki plażowej, które ze względu na specyfikację odbędą się na placu sportowo rekreacyjnym na osiedlu Poręba Mała w dwóch różnych miesiącach, gdzie jest do dyspozycji boisko z piaskiem.
W ramach dwóch kin plenerowych prócz wynajęcia profesjonalnej firmy planuje się poczęstunek (jedzenie, napoje, wynajęcie maszyny do popcornu). Dobór filmów powinien nastąpić w przyszłym roku, w zależności od propozycji kinowej.
Wycieczki są planowane dla około 100 osób – po 50 osób na wyjazd. Planuje się wynajem kierowcy z autokarem na każdą wycieczkę dla około 50 uczestników w dwóch różnych miesiącach. W ramach wycieczki przewidziany jest zakup biletów do Kopalni i Muzeum dla każdego uczestnika, ubezpieczenie oraz obiad w obu przypadkach. W ramach projektu przewidziane są także dwa osobne wyjazdy do kina dla dzieci i młodzieży. W ramach spektaklu planuje się zakup w kinie dla dzieci popcornu i napojów. Każdy spektakl dla około 50 osób. Przewiduje się wynajem autokaru. Nad każdą z imprez planuje się, aby czuwała wykwalifikowana opieka medyczna (pielęgniarka bądź ratownik medyczny), a w przypadku turniejów sędziowie, czuwający nad grą fair play.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem projektu jest integracja mieszkańców, dzieci i młodzieży oraz dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne.  Wydarzenia powodują cel zainteresowania się problemem braku odpowiedniej ilości ruchu u dzieci, młodzieży i dorosłych w dobie cyfryzacji. Tego typu wydarzenia powinny być realizowane ze względu na promowanie aktywnie spędzonego czasu wolnego. Problemem jest również mała ilość spotkań integracyjnych mieszkańców. Aktywność sportowa, festyny, wycieczki rozwiązują te problemy, a jednocześnie pozostawiają fantastyczne wspomnienia mieszkańcom. To okazja do cyklicznych spotkań w ciągu roku. Z projektu mogą skorzystać wszystkie grupy społeczne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Festyn integrujący: atrakcyjne nagrody, poczęstunek (jedzenie np. grill + napoje), lody, wynajęcie maszyny do waty cukrowej, wynajęcie maszyny do popcornu, opieka medyczna (pielęgniarka lub ratownik medyczny). 12 000 zł
2Turniej piłki nożnej dla chłopców: medale, puchary, statuetki, atrakcyjne nagrody, poczęstunek, opieka medyczna (pielęgniarka lub ratownik medyczny), wynajęcie sędziego. 3 000 zł
3Turniej piłki siatkowej dla dziewcząt: medale puchary, statuetki, atrakcyjne nagrody, poczęstunek, opieka medyczna (pielęgniarka lub ratownik medyczny), wynajęcie sędziego. 3 000 zł
42x Turniej piłki plażowej: medale, puchary, statuetki, atrakcyjne nagrody, poczęstunek, opieka medyczna (pielęgniarka lub ratownik medyczny), wynajęcie sędziego. 6 000 zł
52x Kino plenerowe: obsługa techniczna, projekcja filmu, licencja na wyświetlanie filmu, poczęstunek, wynajęcie maszyny do popcornu, opieka medyczna podczas wydarzenia ( ratownik medyczny lub pielęgniarka). 14 500 zł
62x Wycieczki: autokar, bilety, ubezpieczenie, obiad, opieka medyczna (ratownik medyczny lub pielęgniarka) 14 500 zł
72x Wyjścia do kina dla dzieci i młodzieży: wynajem autokaru, zakup popcornu i napojów 5 000 zł
Łącznie: 58 000 zł