projekt nr 38

38. Kino plenerowe pod chmurką


Lokalizacja

33-300 Nowy Sącz, na działce numer: 74, obręb: 027 – pod ruinami Zamku Królewskiego w Nowym Sączu.

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada 3 wieczory z projekcjami filmowymi, które odbędą się w ciągu roku w odstępach miesięcy. Wydarzenie dedykowane dla chętnych mieszkańców.

Opis projektu

Projekt zakłada 3 wieczory z projekcjami filmowymi, które odbędą się w ciągu roku w odstępach miesięcy. Wydarzenie dedykowane dla chętnych mieszkańców. Dobór filmów powinien nastąpić w przyszłym roku, w zależności od propozycji kinowej. Koszt projektu zakłada projekcję filmu, licencję, obsługę techniczną.
W ramach wydarzeń planuje się dodatkowo:
- poczęstunek np. jedzenie, wynajęcie maszyny do popcornu, napoje
- obsługę medyczną
Bierze się pod uwagę również wynajem agregatu, który może być konieczny w przypadku braku stacjonarnego zasilania.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem projektu jest integracja mieszkańców co poprawi stosunki międzysąsiedzkie. Wydarzenie pomoże w zainteresowaniu się problemami braku integracji między mieszkańcami i pomoże w zaangażowaniu się w życie społeczne lokalnej społeczności. Projekt powinien być realizowany, ponieważ promuje spędzanie czasu wolnego w sposób innowacyjny i pozostawi wspaniałe wspomnienia uczestnikom. W realizacji projektu mogą wziąć udział wszystkie grupy społeczne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
13x Projekcja kina plenerowego: obsługa kina, licencja na wyświetlenie filmu 18 000 zł
23x Wynajęcie agregatu 4 500 zł
33x Opieka medyczna podczas wydarzenia (ratownik medyczny lub pielęgniarka) 750 zł
43x Poczęstunek ( jedzenie, popcorn, napoje) 9 000 zł
Łącznie: 32 250 zł