projekt nr 40

40. Sport to nasza pasja


Lokalizacja

IV Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Nowym Sączu Ul. Nadbrzeżna 77, 33-300 Nowy Sącz, nr działek 79/2, 77, 80/2 – obręb 034, oraz nr działek 3/2, 2/2, ½, - obręb 037

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada zorganizowanie dwóch turniejów piłki siatkowej, dwóch turniejów piłki nożnej oraz dwóch turniejów piłki ręcznej na Osiedlu Gołąbkowice, a dokładnie na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Nowym Sączu Ul. Nadbrzeżna 77 w różnych miesiącach w ciągu roku. Wydarzenie dedykowane dla dzieci i młodzieży.

Opis projektu

Projekt zakłada zorganizowanie dwóch turniejów piłki siatkowej, dwóch turniejów piłki nożnej oraz dwóch turniejów piłki ręcznej na osiedlu Gołąbkowice, a dokładnie na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Nowym Sączu ul. Nadbrzeżna 77 w różnych miesiącach w ciągu roku na przestrzeni roku kalendarzowego. Turnieje zorganizowane zostaną na Sali gimnastycznej i boisku przyszkolnym. W ramach środków zakupione zostaną głównie nagrody i pocieszenia np. medale, puchary, wyróżnienia osobiste (statuetki), sprzęt elektroniczny oraz sprzęt sportowy na potrzeby rozegrania turniejów. Planowany jest poczęstunek wraz z napojami. Na każdym z turniejów przewiduje się wynajęcie opieki medycznej np. ratownik medyczny, pielęgniarka. Nad przebiegiem rozgrywek powinni czuwać profesjonalni sędziowie. Liczba uczestników będzie uzależniona od zgłoszeń.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem projektu jest rywalizacja sportowa przeznaczona dla dzieci i młodzieży. Problemem dzisiejszego świata jest brak należytej ilości ruchu i rywalizacji. Rozwiązaniem są cyklicznie odbywające się turnieje sportowe dla dzieci i młodzieży. To również dobry przykład integracji młodych ludzi wraz z dbałością o rozwój fizyczny. Wydarzenia pozwolą zagospodarować wolny czas młodzieży. To również wspaniałe wspomnienia dla uczestników. Turnieje dedykowane są dla dzieci i młodzieży.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Nagrody – medale, puchary, wyróżnienia osobiste (statuetki), sprzęt elektryczny 18 000 zł
2Poczęstunek 6 000 zł
3Zakup sprzętu sportowego na potrzeby rozegrania turniejów ( piłki do siatkówki, piłki do piłki ręcznej, piłki do piłki nożnej) 3 000 zł
4Opieka medyczna – pielęgniarka bądź ratownik medyczny 1 500 zł
5Wynajęcie sędziów 1 500 zł
Łącznie: 30 000 zł