projekt nr 41

41. Z uśmiechem przez świat


Lokalizacja

33-300 Nowy Sącz, na działce numer: 79, obręb: 088 – Plac Stara Sandecja w Nowym Sączu

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada organizację 3 festynów dedykowanych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w różnych miesiącach. Planuje się, aby wydarzenia odbyły się na placu Starej Sandecji w Nowym Sączu. W projekcie wezmą udział chętne dzieci i młodzież niepełnosprawna.

Opis projektu

Projekt zakłada organizację 3 festynów dedykowanych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w różnych miesiącach. W ramach festynów przewidziane są gry i zabawy przeprowadzone przez wynajętych animatorów. W ramach festynów przewidziane są gry i zabawy przeprowadzone przez wynajętych animatorów. Przewiduje się atrakcyjne nagrody oraz poczęstunek dla uczestników. W ramach festynu planuje się zrobienie grilla i zakupienie na to niezbędnych zestawów w postaci mięsa i dodatków oraz rozpałki do grilla. Przewiduje się nieodpłatne wynajęcie grilla, namiotów, ławeczek, stolików. W dodatku przewiduje się wynajęcie maszyny do popcornu i waty cukrowej, przeprowadzenie licznych gier i konkursów dla uczestników, którzy w ramach rywalizacji będą walczyć o atrakcyjne nagrody. Ze względu na to, iż wydarzenia są planowane w miesiącach letnich, planuje się zakup lodów dla uczestników. Nad każdą z imprez planuje się, aby czuwała wykwalifikowana opieka medyczna (pielęgniarka bądź ratownik medyczny). Planuje się, aby wydarzenia odbyły się na placu Starej Sandecji w Nowym Sączu. W projekcie wezmą udział chętne dzieci i młodzież niepełnosprawna.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem projektu jest wspólna integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Festyny powodują cel zainteresowania się problemem braku odpowiedniej ilości czasu  spędzonego wśród rówieśników wśród osób niepełnosprawnych. Rozwiązaniem problemu jest wspólna zabawa, kontakt i organizacja konkursów i gier dedykowanych dla osób niepełnosprawnych. Projekt powinien być realizowany, ponieważ to wspaniała okazja na docenienie i pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, która ma utrudniony kontakt ze społecznością lokalną. To również wspomnienia dla uczestników, które zostaną z nimi do końca życia. To również okazja do aktywnie spędzonego czasu letniego. W projekcie wezmą udział chętne dzieci i młodzież niepełnosprawna.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Grill, słodycze, napoje, lody 6 000 zł
2Animacja dla dzieci (animatorzy, wata cukrowa, popcorn, gry i konkursy)6 000 zł
3Atrakcyjne nagrody dla uczestników 9 000 zł
4Opieka medyczna (pielęgniarka lub ratownik medyczny) 750 zł
Łącznie: 21 750 zł