projekt nr 103

103. Mieszkańcy razem – cykl spotkań kulturalnych dla mieszkańców OSIEDLA CENTRUM


Lokalizacja

Świetlica osiedlowa Al. Wolności 39a

Skrócony opis projektu

Festyn i imprezy okolicznościowe z okazji np. Dzień Dziecka, Mikołaj, Andrzejki, Spotkanie z kolędą, Dzień Babci i Dziadka, Kawiarniane spotkania, wycieczki dla dzieci, wyjścia do teatru dla seniorów, warsztaty florystyczne.

Opis projektu

Zorganizowanie festynu rodzinnego, Dzień Dziecka, początek i koniec wakacji. W ramach tych imprez proponujemy konkursy plastyczne, muzyczne z nagrodami, poczęstunkiem dla dzieci, zabawy z animatorami. W ramach Andrzejek organizacja tradycyjnych wróżb andrzejkowych, zabawa z poczęstunkiem w formie napojów i słodyczy. Spotkanie z regionalistą. Mikołaj zakup paczek dla ok. 80 dzieci. Wycieczki do Lablandii 35 osób, Kraków 20-35 osób, Zator-40 osób, Jumpmania 35 osób, Borek 30 osób, Wioska indiańska 30 osób. Spotkania dla seniorówi Spotkanie z Kolędą, Dzień Babci i Dziadka, kawiarniane spotkania z Wielkim Białym Pielgrzymem, Spotkanie integracyjne dla mieszkańców. Na wszystkie spotkania przewidziany poczęstunek i upominki dla ok 30 osób. Wycieczki dla dzieci oraz spotkania integracyjne połączone z obiadem. Wyjście do teatru MOK i Nowy Teatr na 5 spektakli po 30 osób na każde przedstawienie, warsztaty florystyczne.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Zbliżenie mieszkańców do siebie, otwartość na ich problemy, nawiązanie współdziałania, poprawienie stosunków międzyludzkich, rozbudzanie zainteresowania problemami innych oraz pomoc w trudnych sytuacjach. Rozbudzanie zaangażowania w życie społeczne osiedla i miasta. W realizacji projektu udział wezmą wszystkie grupy mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Festyny, imprezy, Mikołaj 20 227 zł
2Wyjścia do teatru 7 500 zł
36 wycieczek dla dzieci 13 400 zł
4Warsztaty florystyczne 3 000 zł
Łącznie: 44 127 zł