projekt nr 104

104. Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Milenium


Lokalizacja

Boisko szkolne Zespołu Szkól nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu oraz inne tereny Miasta Nowego Sącz.

Skrócony opis projektu

Projekt zawiera cykl wydarzeń integracyjnych, międzypokoleniowych, obejmujących organizację imprez rozrywkowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców osiedla Milenium. Beneficjentami będą osoby w różnym przedziale wiekowym, a dobór tematyki służyć będzie zachęcaniu mieszkańców bloków do wychodzenia poza swoje zamieszkania i spędzania czasu w grupie.

Opis projektu

Projekt obejmuje:
- imprezy plenerowe: piknik rodzinny z grzybobraniem, festyn rodzinny;
- rekreacyjno- rozrywkowe: pobyt na basenach termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej, pobyt w parku rozrywki w Zatorze;
- wycieczki: zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce, spływ przełomem Dunajca, wycieczka z okazji Dnia Dziecka;
- kulturalno- rozrywkowe: wyjścia do kina, teatru, organizacja zabawy „andrzejkowej”.
Działania na rzecz integracji międzypokoleniowej mają umożliwić rodzinne spędzanie wolnego czasu, zacieśnienie więzi rodzinnych oraz sąsiedzkich.
1. Imprezy plenerowe:
- piknik rodzinny z grzybobraniem w Feleczynie dla 80 osób, w ramach którego przewidziane jest wspólne grillowanie oraz zabawa przy muzyce;
- festyn rodzinny na zakończenie wakacji dla grupy 100 – 150 osób ( zabawy przy muzyce, gry plenerowe, dmuchańce, pokazy szczudlarzy i przebierańców, balonowe zoo, konkursy z nagrodami, poczęstunek ( chipsy, wata cukrowa, pop corn, słodycze, napoje).
2. Imprezy rekreacyjno-rozrywkowe:
- pobyt na basenach termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej dla grupy ok. 100 osób – obejmuje korzystanie ze strefy basenów i innych atrakcji, posiłek na terenie basenu, przejazd autokarem;
- pobyt w parku rozrywki w Zatorze dla 50 osób ( prze4jazd autokarem, bilet wstępu do parku i posiłek).
3. Wycieczki:
- zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce „ Królestwo soli” dla 50 osób (przejazd, przejście trasy podziemnej z przewodnikiem, posiłek);
- spływ tratwami przełomem Dunajca (Sromowce Wyżne – Szczawnica) dla 80 osób. Wycieczka obejmuje: przejazd autokarem, bilety na spływ, posiłek w kuchni regionalnej w końcowej przystani;
- wycieczka z okazji Dnia Dziecka dla 50 dzieci i opiekunów: przejazd autokarem, bilety wstępu do parku Dinolandii i ogrodu Jana Pawła II, posiłek.
4. Imprezy kulturalno– rozrywkowe:
- wyjścia do kina dal 100 osób: bilety wstępu ( filmy w wersji 2D lub 3D);
- spektakle teatralne dla 60 uczestników: bilety wstępu do MOK lub Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół”;
- organizacja zabawy „andrzejkowej” dla 70-80 osób: zabawa przy muzyce, konsumpcja.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Projekt ukierunkowany jest na zadanie tzw. Miękkie z uwagi na prawie 100% spółdzielczą własność gruntów. Zadanie odpowiada też polityce społecznej Nowego Sącza na rzecz integracji międzypokoleniowej. Główną ideą przyświecającą doborowi tematycznemu wyszczególnionych zadań w projekcie jest zachęcenie różnych grup wiekowych, mieszkańców bloków do wyjścia poza teren swojego miejsca zamieszkania. Spędzanie czasu wolnego w atrakcyjnych miejscach w połączeniu z elementem poznawczym i rozrywkowo – zabawowym, co sprzyja rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań oraz integracji społecznej. Dobór tematyki wynika też z rozpoznania potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców: seniorów, dzieci, rodziców, młodzieży, dla których z uwagi na brak możliwości lub ograniczenia natury materialnej, finansowej i organizacyjnej ( trudna dostępność, brak własnego transportu) atrakcje te nie były dostępne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Piknik z grzybobraniem w Feleczynie 80 osób7 200 zł
2Festyn rodzinny w Nowym Sączu 120 osób 15 600 zł
3Pobyt na basenach termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej 2x po 40 osób 13 520 zł
4Pobyt w parku rozrywki w Zatorze 50 osób x 125 zł 6 250 zł
5„Królestwo soli” wycieczka do Wieliczki dla 50 osób 8 250 zł
6Spływ tratwami przłomem Dunajca 2x 40 osób 12 160 zł
7Wycieczka do parku Dinolandia k. Inwałdu 50 osób 5 950 zł
8Wyjścia do kina 100 osób 1 700 zł
9Spektakle teatralne 60 osób 4 800 zł
10Zabawa „andrzejkowa” 70 osób6 300 zł
Łącznie: 81 730 zł