projekt nr 39

39. Bezpieczne przejścia dla pieszych czyli wzbogacenie infrastruktury ciągów pieszych.


Lokalizacja

Przejście dla pieszych : ul. Lwowska (w okolicy budynku nr 258) działka nr 197 w obrębie 123
Przejście dla pieszych: ul. Lwowska  (w okolicy budynku 270) – działka 197 w obrębie 123.

Skrócony opis projektu

Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych składających się z nawierzchni antypoślizgowej, lamp LED oświetlających „zebrę”, znaków D-6 i lamp ostrzegawczych przy ul Lwowskiej.

Opis projektu

W ramach projektu usytuowane zostaną słupy na których zostaną umieszczone lampy LED oświetlające „zebrę”, znaki D-6, a także lampy ostrzegawcze. W ramach prac zostaną wykonane fundamenty pod słupy, kanalizacja kablowa pod jezdnią, przyłącz do istniejącej sieci energetycznej, uziemienie, podłączenie sterownika, wykonanie studzienek oraz przeprowadzenie pomiarów elektrycznych mających na celu dostosowanie konstrukcji do obowiązujących norm oraz wykonanie nawierzchni antypoślizgowej (czerwono-biała). System będzie zintegrowany z miejskim oświetleniem ulicznym.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Realizacja zadań będzie mała znaczący wpływ  na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Z przejścia dla pieszych korzystają dzieci udające się do świetlicy środowiskowej. Przejścia dla pieszych na drodze krajowej 28 łączy dwie części osiedla. Z przejścia korzystają także osoby udające się do Miasteczka Galicyjskiego na plac zabaw dla dzieci, do przedszkola, Lasku Falkowskiego oraz na pobliski stadion i siłownię „pod chmurką” oraz do Szkoły Podstawowej w Piątkowej. Ponadto wykonanie nawierzchni antypoślizgowej jest rozwiązaniem zwiększającym bezpieczeństwo.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie projektu3 000 zł
2Cztery słupy wraz z montażem16 000 zł
3Cztery lampy LED wraz z montażem20 000 zł
4Cztery fundamenty4 000 zł
52 sterowniki2 000 zł
6Cztery znaki D-6 wraz z montażem2 500 zł
7Lampy ostrzegawcze wraz z montażen12 000 zł
8Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej5 000 zł
9Wykonanie kanalizacji kablowej6 000 zł
10Uziemienie i wykonanie pomiarów2 000 zł
11Wykonanie studzienek5 000 zł
12Wykonanie powierzchni antypoślizgowej12 000 zł
13Odbudowa chodnika2 000 zł
Łącznie: 91 500 zł