projekt nr 85

85. Zagospodarowanie ogrodu przy świetlicy osiedlowej.


Lokalizacja

Ul. Stolarska 28, obr. 73, dz. 108/1, 121/3.

Skrócony opis projektu

Urządzenie miejsca na wolnym terenie przy świetlicy osiedlowej dla różnych spotkań zabawowych i wypoczynkowych, w celu uatrakcyjnienia życia mieszkańców.

Opis projektu

Miejsce przy budynku świetlicy osiedlowej powinno służyć wszystkim grupom wiekowym mieszkańców do rozmaitych spotkań na wolnym powietrzu. W zagospodarowaniu tego miejsca powinny się znaleźć:
1) Duży składany namiot ochronny, z osłonami (4mx8m, wys. ok. 3m w najwyższym punkcie) wraz z odpowiednim osprzętem dotyczącym przechowywania namiotu;
2) Przenośne stoły (4szt.) i ławki (8szt.) na 25/30 osób
3) Pergole ogrodowe z siedziskami, drewniane (3 szt.), obsadzone powojnikiem lub inną roślinnością, oddzielające od ulicy i pobliskiego zakładu.
4) Zagospodarowanie terenu poprzez obsadzenie terenu świetlicy (skarpy) odpowiednią roślinnością/krzewami
Opisane wyżej zagospodarowanie służyć ma realizacji hasła wiodącego projektu "Spotkajmy się razem i pobawmy się wspólnie", którego efektem jest zorganizowanie spotkania między sąsiedzkiego pt. "Sąsiedzkie biesiadowanie", którego celem będzie zacieśnianie więzi między sąsiedzkiej. W ramach spotkania zaplanowany zostanie poczęstunek dla ok. 30-40 osób oraz oprawa muzyczna.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem realizacji projektu jest powstanie urządzonego miejsca na wolnym powietrzu, służącego spotkaniom integracyjnym mieszkańców oraz ich dzieci, różnego rodzaju zabawom i godnemu wypoczynkowi. Jest to jedyne takie miejsce na całym osiedlu oraz jedyna taka świetlica osiedlowa w mieście, z ogrodem. Mieszkańcom da to poczucie wspólnoty, także wielopokoleniowej i możliwość zacieśnienia więzi sąsiedzkich.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Namiot 4x8 m, wys. ok 3 m, z osłonami, składany9 000 zł
24 stoły ogrodowe, 8 ławek - drewniane, przenośne2 500 zł
3Pergole ogrodowe z siedziskami - 3 szt wraz z donicami i powojnikiem5 000 zł
4Zagospodarowanie terenu poprzez obsadzenie terenu świetlicy (skarpy) odpowiednią roślinnością/krzewami. 6 000 zł
5Organziacja spotkania "Sąsiedzkie biesiadowanie"2 711 zł
Łącznie: 25 211 zł