projekt nr 93

93. Nowy Sącz - przyjazny mieszkańcom. Poprawa infrastruktury technicznej na osiedlu Szujskie (ul. 1 Maja) poprzez remont i modernizację miejsc postojowych przy szkole nr 8 i kościele „kolejowym”


Lokalizacja

NOWY SACZ, UL. 1 MAJA, DZIAŁKA NR 162/2 OBRĘB 089

Skrócony opis projektu

Remont miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 8 i kościele  o.o. Jezuitów w Nowym Sączu przy ul. 1 Maja, wzdłuż muru jednostki.

Opis projektu

Remont istniejących miejsc postojowych wzdłuż muru Jednostki Wojskowej przy ul. 1 Maja, polegający na wymianie i uzupełnieniu podbudowy, odtworzeniu odwodnienia liniowego powierzchniowego oraz utwardzenia w postaci nawierzchni utwardzonej z kostki lub płyt ażurowych.
Obecny stan techniczny jest zły . Obecnie w przeważającej części nawierzchnia kamienna z fragmentem wjazdu do jednostki wojskowej z płyt betonowych. Odwodnienie liniowe pomiędzy miejscami postojowymi a jezdnią w postaci ścieków betonowych szerokości 60 cm w stanie technicznym bardzo złym, niespełniające w należny sposób swojej funkcji z miejscowymi brakami, stwarzającymi zagrożenie dla uszkodzenia pojazdów. Planowany zakres robót: wymiana odwodnienia liniowego na całej długości remontowanych miejsc postojowych, odtworzenie (remont) obramowania jezdni z kostki granitowej, wymiana podbudowy pod miejsca postojowe wraz z wykonaniem nawierzchni ulepszonej w postaci kostki betonowej brukowej lub płyt ażurowych betonowych. Parametry techniczne: długość całkowita 124 mb, szerokość min. 2,5 m, planowana ilość miejsc postojowych: 24.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Miejsca postojowe służące mieszkańcom Nowego Sącza, przez 7 dni w tygodniu, dla obsługi m.in. Szkoły Podstawowej , Kościoła i jednostki wojskowej. Główny celem jest poprawa dostępności miejsc postojowych. W ciągu roku szkolnego oraz podczas uroczystości kościelnych obserwujemy brak możliwości pozostawienia samochodu. Ponadto poprawa bezpieczeństwa w bezpośredniej okolicy obiektów oświatowych i religijnych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Remont miejsc postojowych wraz z odwodnieniem wg opisanej specyfikacji99 584 zł