projekt nr 91

91. REMONT PARKINGU PRZY CMENTARZU UL. LWOWSKA


Lokalizacja

Osiedle Gołąbkowice. Parking przy cmentarzu ul. Lwowska ( w okolicy budynku nr 1) – działka nr 10/1 oraz 11/3 w obrębie 035.

Skrócony opis projektu

Remont nawierzchni parkingu przy cmentarzu przy ul. Lwowskiej, wykonanie i oznakowanie miejsc parkingowych w tym przynajmniej jednego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Parking jest wykorzystywany przede wszystkim prze osoby udające się na pobliski cmentarz.

Opis projektu

Przebudowa dotychczasowych miejsc parkingowych oraz wykonanie i oznakowanie miejsc parkingowych w tym przynajmniej jednego miejsca dla osób niepełnosprawnych. W zakresie prac należy wykonać nową nawierzchnię. Przy parkingu znajduje się mur oporowy, który należy odwodnić (wykonanie tynku lub pomalowanie) oraz pomalować barierki ochronne. Ponadto należy rozważyć poszerzenie parkingu o nowe miejsca na trawniku przylegającym do parkingu (pomiędzy cmentarzem a parkingiem). W takiej sytuacji może wystąpić konieczność wydłużania muru oporowego. W chwili obecnej miejsca parkingowe po opadach pokrywają  ogromne kałuże. Parking jest wykorzystywany przede wszystkim prze osoby udające się na pobliski cmentarz.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Realizacja zadań będzie miała znaczący wpływ na bezpieczeństwo uczestników  ruchu drogowego. Realizacja tego projektu, niewątpliwie zapewni mieszkańcom pobliskich osiedli oraz osobom odwiedzającym groby bliskich, bardziej bezpieczne i komfortowe dojście do cmentarza oraz poprawi poziom bezpieczeństwa w zakresie parkowania pojazdów samochodowych na parkingu przy cmentarzu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie projektu10 000 zł
2Usunięcie starej nawierzchni - prace budowlane10 000 zł
3Wykonanie nowej nawierzchni - prace budowlane109 000 zł
4Remont muru oporowego5 000 zł
5Oznakowanie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych1 000 zł
Łącznie: 135 000 zł