projekt nr 45

45. Kierunek: bezpieczne parkingi na Osiedlu Barskie


Lokalizacja

Ulica Broniewskiego wzdłuż ogrodzenia przedszkola Jaś i Małgosia obręb 031, działki ewidencyjne 5/4, 4/3, 34/7, 32/3; Pas zieleni wzdłuż ulicy Barskiej od skrzyżowania typu rondo z ulicą Henryka Sucharskiego do wjazdu na osiedle przed mostem na potoku Łubinka, obręb 019, działka ewidencyjna 1/5.

Skrócony opis projektu

Budowa bezpiecznych i bezpłatnych dla mieszkańców miasta parkingów przy ulicy Broniewskiego oraz ulicy Barskiej.

Opis projektu

Kwota przeznaczona z Budżetu Obywatelskiego na osiedle Barskie w 100 procentach może pokryć koszt budowy bezpiecznych i bezpłatnych parkingów przy ulicy Broniewskiego oraz Barskiej. Przy ulicy Broniewskiego na ten cel można wykorzystać pas zieleni, który znajduje się wzdłuż ogrodzenia przedszkola Jaś i Małgosia, aż do wjazdu do bloków przy ulicy Broniewskiego (odcinek dochodzący do ulicy Lwowskiej). Na pasie zieleni znajduje się także kilka drzew. Należy je jednak zachować i pomiędzy nimi można utworzyć miejsca parkingowe o powierzchni ok. 259 metrów kwadratowych. Proponujemy również budowę parkingu przy ulicy Barskiej również na pasie zieleni, znajdującym się wzdłuż ulicy od skrzyżowania typu rondo z ulicą Henryka Sucharskiego, do wjazdu na osiedle bloków przed mostem na potoku Łubinka. Na pasie zieleni znajduje się kilka drzew. Pomiędzy nimi również można utworzyć miejsca parkingowe. Właścicielem działki jest Skarb Państwa, ale teren znajduje się w pasie drogowym zarządzanym przez Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Brak parkingów w Nowym Sączu to palący problem. Doskwiera kierowcom nie tylko w ścisłym centrum miasta, ale przede wszystkim mieszkańcom osiedli. Celem naszego projektu jest budowa bezpiecznych, wygodnych i bezpłatnych miejsc postojowych przy ulicy Barskiej. Wskazany przez nas teren w tym rejonie nie jest optymalnie zagospodarowany. Jest to pas zieleni, na którym mieszkańcy pobliskich bloków często pozostawiają swoje pojazdy niszcząc trawniki. Nie wygląda to estetyczne, a przecież ulica Barska jest główną ulicą wjazdową do centrum miasta od strony gminy Korzenna. Również na ulicy Broniewskiego w pobliżu przedszkola Jaś i Małgosia mieszkańcy okolicznych bloków mają problem z pozostawieniem swoich aut. Bardzo często parkują samochody na pasie zieleni, stąd pomysł utworzenie w tym miejscu kolejnych bezpiecznych, wygodnych i bezpłatnych miejsc postojowych. Na obu wskazanych przez nas terenach rosną drzewa, dlatego parkingi powinny zostać wkomponowane pomiędzy nimi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa parkingów o powierzchni co najmniej 440,8992 m2, według cennika zamieszczonego na stronie bo.nowysacz.pl wybudowanie 1m2 miejsca parkingowego/postojowego to koszt w wysokości 250 zł110 224,80 zł
2Wykonanie dokumentacji projektowej12 247,20 zł
Łącznie: 122 472 zł

Wnioskodawca wycofał projekt