projekt nr 46

46. Kierunek: Nowy Sącz ogrodem zmysłów – wiśniowy skwer


Lokalizacja

Tereny zielone u zbiegu ulic Królowej Jadwigi i Nawojowskiej; obręb 072 działka ewidencyjna 14/75

Skrócony opis projektu

Stworzenie z niezagospodarowanego dziś terenu zielonego skweru ze szpalerem wiśniowych drzew ozdobnych, altaną i ławkami przeznaczonymi do wypoczynku mieszkańców.

Opis projektu

Kwitnące wiśnie kojarzą się z daleką Japonią, ale mogą też z Nowym Sączem. Proponujemy utworzenie wiśniowego skweru u zbiegu ulic Królowej Jadwigi i Nawojowskiej. Na miejskiej działce posadzono wprawdzie przed laty kilka drzew. Chcemy jednak, aby to miejsce mogło się wyróżniać i funkcjonować, jako teren rekreacyjny. Nasz projekt zakłada budowę chodników, które skrzyżują się na samym środku działki. Z jednej i drugiej strony, posadźmy ozdobne wiśnie z gatunku Kiku Shidare Zakura. Są to zjawiskowe drzewa o spływających kaskadowo pędach. Wiosną całe gałązki toną w bujnych różowych kwiatach, które nasycają powietrze słodkim zapachem. Pomiędzy drzewami wystarczy zamontować kilka ławek, a teren już zyska na atrakcyjności. Tuż przy skrzyżowaniu nowych chodników proponujemy dodatkowo montaż altany – miejsca kameralnych, wieczornych spotkań zakochanych par, lub odpoczynku seniorów za dnia. Altanę można również obsadzić wiśniowymi drzewkami. Oczywiście, żeby drzewka, lub nowa infrastruktura wypoczynkowa nie stały się łakomymi kąskami dla wandali, przy altanie powinna zostać zamontowana kamera podpięta do miejskiego systemu monitoringu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Nowy Sącz miastem kwiatów i zieleni – takie hasło już od lat towarzyszy nowosądeczanom. Chcemy, aby w myśl tego hasła miejsc zielonych, pachnących oraz kwitnących wokół nas przybywało. W Nowym Sączu jest jeszcze wiele niezagospodarowanych skwerów. Niczym się nie wyróżniają, a mogą stanowić atrakcję i idealne miejsce do wypoczynku. Stąd pomysł stworzenia na rogu ulic Królowej Jadwigi i Nawojowskiej wiśniowego skweru. Miejsce jest na wyciągnięcie ręki dla setek mieszkańców Osiedla Millenium, ale także łatwo dostępne dla nowosądeczan z innych osiedli. Znajduje się tuż obok drogi krajowej nr 87 i może być kolejną wizytówką naszego miasta. Naszym zdaniem należy zamienić nowosądeckie miejskie skwery i place, właśnie w swoistego rodzaju ogrody zmysłów, które będą zachwycać i umilać czas mieszkańcom. Nie każdy może bowiem wyjechać do Muszyny, by pospacerować po Ogrodach Sensorycznych, pobudzających zmysły.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wyznaczenie utwardzonej alejki spacerowej - żwirowej ok. 212 m2 wg. cennika zamieszczonego na stronie bo.nowysacz.pl wyznaczenie i budowa chodnika z obrzeżami to koszt w wysokości 85 złotych za 1 m218 020 zł
28 ławek ozdobnych 8 000 zł
3Altana8 000 zł
4Kamera monitoringu miejskiego20 000 zł
5Duże drzewka wiśniowe o wysokości ponad dwóch metrów plus transport(18sztuk)24 224,20 zł
6Wykonanie dokumentacji projektowej8 693,80 zł
Łącznie: 86 938 zł

Wnioskodawca wycofał projekt