projekt nr 44

44. Bezpieczny chodnik przy ulicy Zakładników


Lokalizacja

Osiedle Biegonickie, ulica Zakładników ; obręb 113, działka ewidencyjna 693/1 na odcinku, na którym szerokość działki drogowej pozwala na budowę chodnika

Skrócony opis projektu

Budowa bezpiecznego chodnika przy ulicy Zakładników

Opis projektu

Nasz projekt na Osiedle Biegonice dotyczy budowy chodnika przy ulicy Zakładników. Kwota z Budżetu Obywatelskiego przeznaczona na to osiedle pozwoli na budowę chodnika o szerokości 2 m i długości co najmniej 465 m.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Mieszkańcy ulicy Zakładników na Osiedlu Biegonice od lat proszą o budowę chodnika. Ulica ta jest wąska, a przejeżdżające nią samochody ciężarowe stwarzają ogromne zagrożenie dla pieszych – zarówno dorosłych jak również dzieci. Powoduje to konflikty miedzy mieszkańcami tego rejonu miasta, a właścicielami przedsiębiorstw znajdującymi się na końcu ulicy. Nadszedł czas, by z tym skończyć i zapewnić bezpieczeństwo pieszym, a także pozwolić na prawidłowe funkcjonowanie firm przy ulicy Zakładników. Dzięki kwocie z Budżetu Obywatelskiego może  powstać bezpieczny chodnik o szerokości 2 m i długości ponad 419 m. To oznacza, ze połowa ulicy Zakładników może zyskać trakt spacerowy. To powinien być pierwszy krok do zapewnienia bezpieczeństwa pieszych przy tej ulicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa chodnika przy ulicy Zakładników wg. cennika zamieszczonego na stronie bo.nowysacz.pl wyznaczenie i budowa chodnika z obrzeżami to koszt w wysokości 215 złotych za 1 m2180 269,10 zł
2Wykonanie dokumentacji projektowej20 029,90 zł
Łącznie: 200 299 zł

Wnioskodawca wycofał projekt