projekt nr 47

47. Kierunek: bezpieczny parking na osiedlu Helena


Lokalizacja

Działka pomiędzy cmentarzem na osiedlu Helena, a ulicą Starowiejską; obręb 025; działka ewidencyjna numer 67.

Skrócony opis projektu

Budowa bezpłatnego parkingu przy cmentarzu na Osiedlu Helena od strony ulicy Starowiejskiej, dla poprawy bezpieczeństwa najbliższych mieszkańców oraz osób odwiedzających nekropolię.

Opis projektu

Zgłaszamy projekt dotyczący budowy parkingu przy cmentarzu na Osiedlu Helena od strony ulicy Starowiejskiej. To jedna z najstarszych sądeckich nekropolii, która zajmuje powierzchnię ok. 1,2 ha. Niemal każdego dnia groby bliskich odwiedza tam wielu mieszkańców naszego regionu. Tymczasem w pobliżu, nie ma parkingu z prawdziwego zdarzenia. Wskazana przez nas działka może być niemal w całości zabudowana dla potrzeb utworzenia bezpłatnych miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Kwota przeznaczona na projekty na Osiedlu Helena to 210 390 tys. zł. Zgodnie z cennikiem na stronie bo.nowysacz.pl pozwoli to na zabudowę ponad 757 metrów kwadratowych działki.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem projektu jest utworzenie parkingu przy cmentarzu na Osiedlu Helena. W tej chwili miejska działka służy do „dzikiego” pozostawiania samochodów, a tym samym pojemność tego terenu dla pojazdów jest ograniczona. Teren jest nierówny. Zimą czy podczas intensywnych opadów deszczu, osoby starsze łatwo mogą tam skręcić nogę lub doznać innych urazów. Nie ma tam również odpowiednich warunków dla osób niepełnosprawnych, które chciałyby odwiedzić groby najbliższych. Co ważne, nekropolia jest jedną z najstarszych w mieście i znajdujące się tam groby odwiedzane są przez setki mieszkańców z całego regionu. Zatem „dziki” parking to nie najlepsza reklama dla Nowego Sącza. Budowa prawdziwego parkingu umożliwi parkowanie większej ilości samochodów. Będzie to także bezpieczne miejsce dla osób starszych czy niepełnosprawnych. Przy okazji zniknie kolejne miejsce „wstydu” w Nowym Sączu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa parkingu o powierzchni co najmniej 757,404 m2, wg. cennika zamieszczonego na stronie bo.nowysacz.pl wybudowanie 1m2 miejsca parkingowego/postojowego to koszt w wysokości 250 zł189 351 zł
2Wykonanie dokumentacji projektowej21 039 zł
Łącznie: 210 390 zł

Wnioskodawca wycofał projekt