projekt nr 48

48. Kierunek: wygodna droga na osiedlu Gorzków


Lokalizacja

Ulica Wiśniowieckiego, począwszy od ul. Żulińskiego do domu o numerze 74; obręb 64, działka ewidencyjna 61/5.

Skrócony opis projektu

Remont nawierzchni jezdni bitumicznej na ulicy Wiśniowieckiego, tzw. "starej drogi", począwszy od ul. Żulińskiego do domu o nr 74, tj. ok 170 m długości.

Opis projektu

Remont nawierzchni jezdni bitumicznej na ulicy Wiśniowieckiego, począwszy od ul. Żulińskiego do domu o numerze 74. Droga ta od lat stanowi często używany skrót zarówno przez kierowców samochodów, rowerzystów, jak i pieszych. Znaczne zniszczenia nawierzchni powodują jednak okresowe problemy z przebyciem ulicy. Jej remont będzie świetnym uzupełnieniem remontowanego w 2020 r. innego odcinka ul. Wiśniowieckiego: od ul. Królowej Jadwigi do ul. I Brygady.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Ulica Wiśniowieckiego ze względu na swój specyficzny przebieg trudna jest do wyremontowania w całości. W roku 2020 Miasto planuje modernizację odcinka od ul. Królowej Jadwigi do ul. I Brygady. Remont odcinka wskazanego w tym projekcie będzie uzupełnieniem ww. remontu oraz poprawi bezpieczeństwo i komfort zarówno dla kierowców, rowerzystów i pieszych, a także rodziców z wózkami. Odcinek ten stanowi popularny skrót, którego jednak przebycie nie zawsze jest komfortowe, a z pewnością nie należy do najbezpieczniejszych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Prace remontowe102 377,70 zł
2Wykonanie dokumentacji projektowej11 375,30 zł
Łącznie: 113 753 zł

Wnioskodawca wycofał projekt