projekt nr 53

53. Kierunek: wygodne parkingi przy targowisku


Lokalizacja

Parking przy ulicy Dojazdowej na wysokości Giełdy Rolno - Spożywczej, obręb 012, działka ewidencyjna 68

Skrócony opis projektu

Przebudowa istniejącego parkingu przy Giełdzie Rolno - Spożywczej na osiedlu Przetakówka od strony ulicy Dojazdowej

Opis projektu

Przebudowa istniejącego parkingu przy Giełdzie Rolno - Spożywczej na osiedlu Przetakówka od strony ulicy Dojazdowej. W tej chwili parking jest w stanie katastrofalnym. Jest też mało funkcjonalny i jego pojemność dla samochodów osobowych jest ograniczona. Proponujemy wykonanie remontu parkingu - wymianę nawierzchni i wyznaczenie miejsc postojowych, przez co zwiększy się jego pojemność.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Z Giełdy Rolno - Spożywczej przy ulicy Dojazdowej codziennie korzystają setki osób. W pobliżu brakuje jednak miejsc postojowych. Tymczasem istniejący parking jest w stanie katastrofalnym. Czas to zmienić, stąd nasza propozycja remontu parkingu. Konieczna jest wymiana nawierzchni i wyznaczenie miejsc postojowych. To bez wątpienia pozwoli na zwiększenie jego pojemności dla samochodów osobowych. Dzięki modernizacji więcej osób będzie mogło korzystać z parkingu, będzie on bezpieczny i wygodny dla wszystkich osób, które robią zakupy na popularnym targowisku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Remont parkingu przy targowisku na ulicy Dojazdowej147 548 zł

Wnioskodawca wycofał projekt