Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1-D

1-D. „Spacerem, rowerem lub biegiem nad Kamienicy brzegiem” – czyli rewitalizacja Bulwaru Rysiów na odcinku od ul.Głowackiego do ul.Rzecznej


Lokalizacja

Bulwar Rysiów, przy ul.Kraszewskiego, odcinek od ul.Głowackiego do ul.Rzecznej.

Skrócony opis projektu

Rewitalizacji Bulwaru Rysiów na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rzecznej. Przywrócenie walorów estetycznych oraz użytkowych istniejącego ciągu pieszego, z uzupełnieniem jego funkcji o ścieżkę rowerową oraz przygotowanie nowych miejsc odpoczynku dla mieszkańców Nowego Sącza.

Opis projektu

Zadanie ma na celu  przywrócenie walorów estetycznych oraz użytkowych istniejącego ciągu pieszego, z uzupełnieniem jego funkcji o ścieżkę rowerową oraz lokalizację nowych miejsc wyodrębnionych z istniejącego zieleńca jako miejsca odpoczynku dla mieszkańców Nowego Sącza. Obecnie ciąg pieszy posiada nawierzchnie asfaltową o zdeformowanej nawierzchni, wystających elementach kanalizacji (włazy, kratki). W związku ze wzrostem znaczenia komunikacji rowerowej planuje się wyznaczenie pasa dla rowerów o szerokości 2 m. Wykonanie rewitalizacji Bulwaru Rysiów doprowadzi do wzrostu atrakcyjności tego miejsca, utworzy dla mieszkańców Nowego Sącza nowe miejsce do rekreacji i odpoczynku.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Istniejąca nawierzchnia jest zniszczona, niebezpieczna, znajdują się na niej wystające elementy infrastruktury podziemnej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej, z rozbiórką istniejącej nawierzchni190 000 zł
2Wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki brukowej bez fazy czerwonej167 000 zł
3Montaż ławek wraz z zakupem14 000 zł
4Montaż koszy wraz z zakupem14 000 zł
5Malowanie barierek5 000 zł
6Montaż stojaków rowerowych wraz z zakupem3 000 zł
7Urządzenie zieleni7 000 zł
Łącznie: 400 000 zł

Brak zastrzeżeń

Załączniki

projekt-rysie.pdf