Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2-D

2-D. "Niech szkoła bawi i uczy" - wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy ul. Władysława Broniewskiego 1.


Lokalizacja

Teren Ośrodka Szkolno – wychowawczego przy ul. Broniewskiego 1
33-300 Nowy Sącz.
Działka nr 22/5 w obrębie 19.

Skrócony opis projektu

Wykonanie ogólnodostępnego placu zbaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym. Montaż zestawu urządzeń zabawowych tj. huśtawki (w tym bocianie gniazdo), zestawu rekreacyjnego „Quadro”, wesołej lokomotywy. Montaż ławek, koszy, wykonanie nawierzchni z poliuretanu. Plac zabaw dostosowany zostanie do osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Opis projektu

Wykonanie przy SOSW placu zabaw, który z racji umiejscowienia na granicy osiedla Barskie i Westerplatte oraz na terenie ośrodka, w którym codziennie przebywa duża liczba dzieci niepełnosprawnych i małych dzieci/ zajęcia w ramach WWRD (w tym z ograniczeniami ruchowymi), zapewni rozrywkę i wypełnienie wolnego czasu nie tylko podopiecznym SOSW oczekującym na zajęcia, ale również młodym mieszkańcom wspomnianych osiedli. Dodatkowo plac zabaw umiejscowiony będzie obok SP nr 18, na terenie której w tym roku realizowany będzie projekt z budżetu obywatelskiego - boisko wielofunkcyjne.
Proponowany przez nas plac zabaw będzie dopełnieniem kompleksu sportowego dla wszystkich dzieci w tym rejonie.
Biorąc jednak pod uwagę fakt, że beneficjentami projektu byłyby m.in. osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, obiekt powinien zostać dostosowany również do ich potrzeb poprzez ułożenie odpowiedniej nawierzchni, postawienie ławek, ogrodzenie, monitoring.
Wyposażenie placu w urządzenia do zabaw dla dzieci, takie jak:
a. Statek DIASA extra plus,
b. Quadro 1230 extra,
c. Zestaw 11 extra
d. Wesoła lokomotywa extra + ocynk
e. Huśtawki / w tym bocianie gniazdo/
oraz dostosowanie go do użytku dla osób niepełnosprawnych – nawierzchnia bezpieczna z poliuretanu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem projektu jest stworzenie obiektu, w którym dzieci i młodzież z osiedli Barskie i Westerplatte oraz podopieczni SOSW mogliby aktywnie i bezpiecznie spędzać wolny czas. W pobliżu miejsca realizacji projektu nie znajduje się obecnie żaden plac zabaw dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budowa odpowiednio wyposażonego obiektu pozwoliłaby na aktywne spędzanie czasu wszystkim dzieciom, bez względu na ograniczenia. Oprócz walorów czysto rekreacyjnych, tak specjalnie przygotowane miejsce, ułatwiłoby osobom z wszelkimi dysfunkcjami na nawiązywanie kontaktu ze wszystkimi rówieśnikami, co niewątpliwie miałoby pozytywny wpływ na ich rozwój. Dzieci zdrowe natomiast miałyby okazję przekonania się, że szeroko rozumiana niepełnosprawność nie przeszkadza w relacjach interpersonalnych.
Plac zabaw będzie również okazją do spotkań dzieci z SP nr 18 i dzieci SOSW.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Nawierzchnia poliuretanowa – 20m x20m – 400m2180 000 zł
2Urządzenia zabawowe z montażem130 000 zł
3Ławki – 6 szt.4 800 zł
4Kosz na śmieci + montaż – 2 szt.800 zł
5Oświetlenie - 1 latarnia parkowa3 000 zł
6Monitoring20 000 zł
7Ogrodzenie - 60mb/słupki, bramka, montaż/7 800 zł
Łącznie: 346 400 zł

Brak zastrzeżeń