projekt nr 114

114. Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Batalionów Chłopskich 10 w Nowym Sączu


Lokalizacja

Westerplatte - Nowy Sącz (działki nre 23/4, 27/9, 27/11, 24/7 obr 31

Skrócony opis projektu

Budowa parkingu przy ulicy Batalionów Chłopskich

Opis projektu

Budowa miejsc postojowych przy ulicy Batalionów Chłopskich w Nowym Sączu

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota, po 35 latach użytkowania parkingu na dz. 23/5 obw. 31, została decyzja GSM, pozbawieni dojścia i dojazdu do Batalionów Chłopskich. Brak dojścia i dojazdu uzasadnia wniosek, który będzie miał wpływ na życie mieszkańców oraz ograniczy niszczenie zieleni na której teraz parkują samochody.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ułożenie kostki brukowej35 000 zł

Realizacja projektu miałaby przebiegać na terenach niebędących własnością miasta. Projekt niezgodny z § 5 ust. 1 pkt. 5 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego